کِشی کشورهای عربی گروه تروریستی اخبار بین الملل

کِشی: کشورهای عربی گروه تروریستی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی هشدار شرکت ملل به بحران کمبود آب تا سال 2050

سازمان ملل متحد هشدار داد کمبود آب تا سال 2050 زندگی پنج میلیارد نفر در دنیا را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

هشدار شرکت ملل به بحران کمبود آب تا سال 2050

هشدار شرکت ملل به بحران کمبود آب تا سال 2050

عبارات مهم : زندگی

سازمان ملل متحد هشدار داد کمبود آب تا سال 2050 زندگی پنج میلیارد نفر در دنیا را تحت تاثیر قرار می دهد.

به گزارش ایسنا، شرکت ملل در گزارشی در مورد اوضاع آب در دنیا هشدار داد و اعلام کرد: به علت تغییرات اقلیمی، زیاد کردن تقاضا و آلودگی منابع بیش از پنج میلیارد نفر از مردم دنیا تا سال 2050 با کمبود آب روبرو می شوند مگر اینکه اقداماتی جهت کم کردن فشار بر رودخانه ها، دریاچه ها، آب های زیرزمینی و ذخایر آبی انجام شود.

هشدار شرکت ملل به بحران کمبود آب تا سال 2050

در این گزارش آمده است: تغییرات مثبت به خصوص در بخش کلیدی کشاورزی امکان پذیر هست. هر ساله بشر حدود 4600 کیلومتر مکعب آب مصرف می کند که 70 درصد آن به بخش کشاورزی، 20 درصد به بخش صنعت و 10 درصد به حوزه مصارف خانگی تخصیص داده شده است می یابد. طی 100 سال گذشته نیاز جهانی به آب زیاد کردن شش برابری یافته و هر ساله به میزان یک درصد رشد می یابد.

این شرایط تا سال 2050 نیز وخیم تر خواهد شد آیا که طبق آینده نگری های انجام شده است جمعیت دنیا به 9.4 میلیارد تا 10.2 میلیارد نفر خواهد رسید. همچنین از هر سه نفر دو تن ساکن شهرها خواهند بود.

سازمان ملل متحد هشدار داد کمبود آب تا سال 2050 زندگی پنج میلیارد نفر در دنیا را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

همچنین آینده نگری ها حاکی از آن است نیاز به منابع آبی در کشورهای در حال توسعه سریعترین رشد را خواهد داشت. علاوه بر این، تغییرات اقلیمی فشار مازادی را بر ذخایر آبی وارد کرده و مناطق خشک را خشکتر می کند.

به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه گاردین، در این گزارش آینده نگری شده است تا سال 2050 بین 4.8 میلیارد تا 5.7 میلیارد نفر از مردم دنیا در مناطقی زندگی خواهند کرد که جهت دستکم یک ماه در سال با کمبود آب مواجه می شوند. این درحالیست که تعداد افرادی که در معرض خطر سیلاب قرار دارند از 1.2 میلیارد نفر به 1.6 میلیارد نفر زیاد کردن پیدا خواهد کرد.

واژه های کلیدی: زندگی | منابع | کشاورزی | کشاورزی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs